Niels Rafn Madsen

Slægtsforskning mm.

Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Om artikler

Under denne menu, vil der efterhånden blive lagt artikler med informationer om personer eller andet, som er af særlig interesse.

Indtil videre er der følgende artikler
1. Myten om spanioleren i Faaborg
2. Om et brev skrevet i 1854 fra Annemaries tipoldemor til sin mand, der ligger ved Livgarden og står for hjemsendelse.
3. Kort omtale af Hans Christensen, Vejstrup (tip-tip-oldefar til Niels og "stamfader" til Rosagergaard-slægten)

Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/Item.php on line 68

SPANSK BLOD I ÅRENE?

Så langt tilbage jeg kan huske, er det blevet fortalt, at der blandt min Mors aner skulle være en “spanioler”, ja han havde sågar været med ved Koldinghus’ brand. Hvorfor det sidste lige skulle være noget at ”prale” med, har jeg aldrig forstået.
 
Når man ser gamle fotos af min Mors Morfar og hans Far, så kunne man måske nok med lidt god vilje få den tanke, at det kunne være rigtigt.
 
Søren Christensen Faaborg                                                               
Brænderibestyrer Søren Christensen, Horne
Forældre: Christen Sørensen f. 1782
               Maren Nielsdatter  f. 1790 
               gift 18.6.1816
 
Søren Christensens søn
 
  1863 Johannes Christensen 
købmand Johannes Christensen, f. 1863 i Horne  
 
Da jeg opdagede, at der er udgivet en bog 
”Da spaniolerne kom. Krig og kulturmøde 1808. En anatologi redigeret af Henning Petersen. Udgivet på Wormianum”, 
skulle jeg selvfølgelig have fat i den, da den jo måtte kunne bekræfte eller aflive familiemyten.
 
Jeg kunne hurtigt få opklaret, at der fra 4. april til august/september 1808 var en spansk udstationering i Faaborg, hvor myten skulle være opstået. Opholdet var kortvarigt og justitsen ret streng. Da de spanske tropper forlod Faaborg, blev ingen tilbage. Det skulle således være ret oplagt at eventuelle nære forbindelser mellem en spansk soldat og en pige fra Faaborg-egnen nemt skulle kunne opspores. Et problem kunne selvfølgelig være, at den unge dame eller hendes familie fik fat i en dansk mand, der var villig til at påtage sig faderskabet og dermed sløre skandalen.
 
Alene ved at kigge på mine Faaborg-aners fødselsdata, så er det ganske simpelt umuligt, at en ”spanioler” på noget tidspunkt skulle være ”kommet på tværs”. Både min Mors Morfars og Mormors familier var bosat i henholdsvis Horne og Falsled, altså ikke sådan lige i nærheden af Faaborg, og hvis justitsen har været hård, har soldaterne næppe være flere kilometer væk fra deres kantonnement. Men vigtigst af alt, så er ingen overhovedet født inden for de nu en gang naturgivne rammer for at producere et barn.
 
Altså ingen spansk blod i årerne!! Kun fynsk blod iblandet en dråbe sjællandsk blod og en endnu mindre dråbe jysk blod. Det gælder både på min fædrene og mødrene sider. Og det er vel heller ikke så galt endda.
Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Brev fra 1854

Marie Margrethe Schultz, født 18.3.1825 bliver den 18.1.1853 gift i Gram Kirke med Peter Michael Winther, født 25.4.1829. Den 23.5.1854 fødes deres søn Johan Peter Winther, Annemaries farmors far.
Peter aftjener værnepligt ved Livgarden og står i 1854 foran sin hjemsendelse. Der er opbevaret et brev fra Marie til Johan, hvor hun også sender ham 120 rigsbankdaler.

 

Foto af originalbrev er på vej.
 

Oversættelse

Nybbelgaard d. 14 August
1854.

Min elskede Mand !
Med lettet Sind og glad Tanke tager jeg i Dag Pennen i Haanden for vist nok med Guds Hjælp for sidste Gang at tilskrive dig i den store Stad Kjøbenhavn.
Med ubeskrivelig Glæde modtog jeg dit  kjære Brev, der dog endelig meldte mig vad jeg saa længte har ventet at høre, jeg ved denne Gang meget ængstelig for Dig min bedste, som du jo nok fand af mit sidste Brev, som blev skreven samme Løverdag Ret, men Gud ske Tak nu er alt jo saavit vel, blodt du nu maa reise veltilfreds og munter til dit Hjem, og være lige saa Lykkelig og glad i Hjertet derved som jeg er, da vil her ret blive ....., jeg ønsker nu saa gjerne at see Dig godt ........, ti siden Du min elskede er bleven Mand og Fader har jeg ikke havt den Glæde, der den Gang ikke heller var saa forunderlig, da det saae noget forkert uud for os, men jeg har dog aldtiid været veltilfreds ved og trøstet mig med at min Kjære Peter dog eegentlig selv har for volt Du blev saa tidlig Bunden, ogsaa har jeg bestandig bedet til  den Mand der styrer alt, at vad der er skeet maa være til vores fælles Bedste som jeg og sikker troer er saaledes, og ved vi nu naaede den glade Dag, der bringer Dig i dine kjeres Favn, som nu snart kan blive til Alvor, begynder vi ret et  nyt Liv, jeg haaber da ved Guds Hjælp at Skjebnen da vil være os gunstig. Mærkelig er det at man kan være saa urolig i Sindet, jeg for min Part er nu siden jeg med Bestemthed veed naar alt gaar efter Ønske seet? at faae Dig Hjem meere utaalmodig og Længselfuld end før.

Her med sendes Dig 120 Rbdl. der vist er nok efter som Du selv har Sum, og skulle Tilfælle være det gaaer mere til for Dig end Du gjør Regning paa, be-...... Dine gode Venner Dig nok til Du kommer Hjem, Du er vist nok ogsaa for sigtig veed Betallingen til Din Stillingsmand, at Du ikke skulle blive narret der ved. Kunne du faae Din Frihed den 13 Septr. var det vel, da vi nødvendigvis her fra Huuset skal til Haderslev Marked for at indkjøbe et og andet, og da ønskede jeg saa gjerne at have Dig min Bedste med, der jo og kan s.... naar Du maae blive løes først i Maaneden, men bliver det ikke før d. 23 da er jo Markedet, og Hjemreisen tager jo dog nogle Dage, Jeg synes jo ikke om De skal afhente Dig nogen Steder elles var der vel nok bleven Tiid dertil, men da du vist heller ikke faaer at vide noget foruud naar du bliver frigivet er det vist og lige saa bedst Du selv sørger derfor. Vi længes hver Dag ret meget efter Dig. og vi saae flere Gaarde i Bladene til salg som vi nok synes om, men vi kan alt i(ntet) udrette før vi har Manden selv, Du vil ..... freds med Handelen, gid vi kunne være .......... med at faae en lille god Gaard, jeg kan ....... tænke mig vor hen i Værden det bliver. Saafremt Du gode nu modtager dette og J(eg) beder du skrive mig til da jeg gjerne ø(nske) at vide naar du kommer tilstæde, Din Br...... har længe ventet Brev fra Dig, maaske at han og haver lit endnu en Gang. Hvorledes lever Hansens og Schjultses sidst Du skrev hørte vi intet fra Dem, Du glæmmer vist ikke at hilse Dem fra os alle her. Da jeg haaber snart see og tale Dig mundtlig, er det nok bedst at vente med at fortælle dig s...... Nyheder til jeg har Dig .... ger særlig træffer jeg at see Dig komme paa Veien sku.... Du være sikker paa jeg gaaer Dig i møde, og vores lille Søn med, vis han ikke til den Tiid føres, endnu mangler der lit i at han kan * men før du kommer gjør han det vist. Nu min hjertes elskede sige jeg (ad)jø for i Dag og ha det vel til vi nu snart sees.
Tusinde Gange være Du hilset Din Marie


*løbe eller laufen: gå

 

Lykken for familien er kort. Allerede den 15.3.1855 dør Marie, kun 30 år gammel og før sønnen er fyldt 1 år.

 

Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Rosagergaard-slægten

Min Farmor, Kirstine Andreasdatter Rosager, er som navnet siger ud af Rosagergaard-slægten fra Vejstrup. 
Der foreligger 2 bøger om slægten.
1.Sognefoged Hans Christensen, Vejstrup og hans slægt ved Thøger Dissing og H.K.Rosager,
  1947
2.Christen Hansen, Vejstrup ved H.K.Rosager, 1950

 

79 1 1781 Hans ChristensenUdgangspunktet for slægten er Hans Christensen (1781-1868). Der er i førstnævnte bog opstillet en slægtstavle omfattende Hans Christensens og Ane Nielsdatters forfædre og børn. Der er aner tilbage til 1600-tallet. Alle gode fynboer, mest fra Sydøstfyn og alle med virke indenfor landbrug.

Hans Christensen var en bemærkelsesværdig person. Oprindelig fæstebonde, men købte i 1807 gården og blev dermed selvejer. Ved senere tilkøb blev gården forøget op til 64 tdr. land. Han bygger en ny gård "Kohaugegaard" i 1814.  Han har, trods svære tider, været en dygtig og fremsynet landmand. Det er også værd at bemærke at Hans Christensen, der kun havde lært at læse i skolen, omkring 1827, som 46-årig lærte sig selv at skrive og faktisk blev en dygtig skribent.  

Hans Christensen gjorde sig politisk bemærket i 1840'ernes brydningstid, dels som medlem af Stænderforsamlingen i Roskilde og senere i Den Grundlovgivende Forsamling og dermed delagtig i udformningen af Danmarks første Grundlov 5. juni 1849. Man kan vel sige, at han gennem hele sit liv tog parti for bondestandens frigørelse og også arbejdede hårdt for det.

Hans gravsten på Vejstrup Sognekirkegaard fik følgende indskrift:
 

Du fødtes kun til Trællekaar,
men vandt dog Plads i Kongesale;
dig fryded' under hvide Haar,
hvad Barnedrømme for dig maled'.
Til Frihedsbanneret du svor
og fulgte djervt, hvorhen det stævned;
 dit Minde leve skal paa Jord,
du kæmped trofast, som du evned'.

 

Bogen om Hans Christensen er interessant læsning og kan anbefales stærkt. Ved søgning på Internettet, kan der findes yderligere oplysninger om Hans Christensen.
Hans søn, Christen Hansen Rosager, min Farmors Farfar, omtales i anden artikel.

Notice: Undefined offset: 1 in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/library/Artx/Content/Item.php on line 68

Hvordan bruger du siden mv

 


Start med at klikke på knappen "Slægtsforskning". Derefter på "Slægtsdatabase"
Når slægtsforskningsdatabasen er kommet frem, skal du finde dit eget eller en andens navn i registeret. Enten via efternavn eller navneindeks
Klik på navnet og du vil nu kunne se navnet i en "kasse" samt forældre og bedsteforældre. Er der pile opad, fører disse tilbage i slægten.
I en boks til højre står navnene på evt. ægtefælle og børn. 
For at komme nedad, skal du klikke på et af børnenes navne eller ægtefællens navn
Det kan nok virke en smule uoverskueligt. Derfor vil jeg med tiden lægge "mini"-stamtavler ind, så der bliver et bedre overblik over udvalgte personer og deres aner og efterkommere. Skulle du savne en, der har relevans for dig, så skriv til mig. Jeg vil da forsøge at få udarbejdet en sådan.

 

Siden bliver forhåbentlig udbygget hen ad vejen, så der måske kan komme lidt mere "kød" på de enkelte personer.

Det bemærkes, at alle nulevendes data ikke er medtaget, eller ihvertfald forsøgt undgået. Skulle der være sket et utilsigtet uheld, så skriv en e-mail til mig og jeg vil få det rettet hurtigst muligt.

Jeg ligger inde med en hel del data, både om nulevende og afdøde aner (kirkebogsudskrifter, folketællingslister m.m.). Hvis du ønsker at få at vide, hvad jeg har af oplysninger enten på dig selv eller dine aner, så giver jeg gerne disse oplysninger og også hvor jeg har dem fra.

Jeg modtager også meget gerne supplerende oplysninger om personer, du har kendskab til. Det være sig fødselsdata, dødsdata, vielser, yderligere børn, men også i høj grad interessante oplysninger, som bopæl, beskæftigelse og pudsige eller måske barske historier.

Fotos modtages meget gerne, men læg så venligst en lille note om, at jeg må lægge dem på hjemmesiden.

 

HOW TO USE THE HOMEPAGE ETC.

Start by clicking on "Slaegtsforskning" (Genealogy). Then on "Slaegtsdatabase" (Genealogy database).
When genealogy database appears, you have to find your own name (or anyone else) in the register either under "Efternavn" or "Navne register".
When you click the name you will be able to see the name in a box as well as the parents and grandparents. Are there arrows upwards, they will lead you back in the family.
In a box in the right side, there are names of a possible spouse and children. Click on a name.

It might seem a bit confusing. Therefore over time I shall put in "mini"pedigrees, so there should be a better overview of selected individuals and their ancestors and descendants. If you miss one relevant to you, please contact me. Then I shall try to make one.

Hopefully the homepage will be expanded over time, so there might be a little more "meat" on the individuals.

Please note that data of all living persons are not included, or at least attempted avoided. Should there have been an unintended accident, please write an e-mail to me and I shall get it fixed as soon as possible.

I hold a lot af data, both of living and deceased ancestors (church book prints, census lists, etc). If you want to know what I have of information either on yourself or your ancestors/descendants, I shall be pleased to give it to you telling where I have got i from, too.

I would appreciate very much to have additional information about people in the database you know. Be it birth data, death data, marriages, more children, but also greatly interesting information about residence, occupation, funny or maybe harsh stories. Photos are mostly welcome, too, but please give a note, that I am allowed to put them on the homepage.

 

Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/html/modules.php on line 39 Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /customers/6/0/5/rafnmadsen.dk/httpd.www/templates/rafnmadsen_201501/html/modules.php on line 39